Çağrı Merkezi Numara

Çağrı Merkezi 222 236 84 74

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kalite Felsefesi’ni benimsemiş ve bu doğrultuda insana ve çevreye saygıyı ilke edinmiş bir kuruluş olarak sorumluluklarının bilincinde olan firmamız, bu bilinç çerçevesinde;

İşletmemizde ISO 14001 Standardı’na uygun Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını ve etkin olarak çalışmasını sağlamak, Elektrik, su, doğalgaz vb. kaynakları en verimli şekilde kullanmak, İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıklarımızın çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışmak ve geri dönüşüm olanaklarını araştırarak yeniden kullanımlarını sağlamak Ürünlerimizin imalatında kullanılan hammadde, parça, yarımamul ve ambalaj malzemelerinin mümkün olduğunca geri dönüşebilir olmasına dikkat etmek, Üretimde çevreye zarar vermeyecek teknolojiler kullanmaya ve yeni yatırımlarımızı çevreye olan etkisini dikkate alarak yönlendirmeye özen göstermek, Gerek işletme içi gerekse de müşteri iadeleriyle oluşan fire ve hurdalarımızı mümkün olduğunca azaltmak ve değerlendirmek, Sürekli gelişmeye yönelik olarak çevre amaç ve hedeflerimizi belirlemek ve gerçekleştirmeye çalışmak Çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uymak, çalışanlarımızdan ve işletme dışı her kesimden gelen istek ve önerileri dikkate alarak çalışanlarımızı sürekli geliştirmek Firma çalışanlarının sağlığını ve iş güvenliğini dikkate almak ve bu konuda bilinçlenmelerini sağlamak.